Kranjčević tako divno kaže: „Mrijeti ti ćeš, kada počneš sam u ideale svoje sumnjati!“

Ideal je dakle, ono što ti znaš da možeš postići, ono što ti možeš biti, da gledaš tamo i onda ubijaš strah. Jer gledajući u taj ideal, gledajući u taj projekt koji ti trebaš biti, ono što ti hoćeš postati, ono kako hoćeš naučiti neke nove stvari, kako ćeš razmisliti da shvatiš neke stvari, kako ćeš izmoliti neke stvari?

 

Kad tako promatraš, lako prijeđeš svaki strah, svaku tjeskobu, ti prkosno ideš naprijed. I ti tako što prkosno vježbaš, radiš, činiš, postaješ jak. Tvoji mišići i tjelesni, a i duhovni tvoji mišići, postaju sve jači, čvršći, sigurniji.

 

Što se više bojiš, to više postaješ nitko i ništa! Ti tada bježiš od onih ideala, ti bježiš od onoga što moraš u sebi ostvariti. Ti ne vjeruješ da zapravo Stvoritelj svijeta pobjeđuje sve i samo hrabrima on pomaže. A hrabar je onaj koji upravo ide protiv straha!
To su osobito crkveni oci znali, govoreći: Agere Contra; to znači protivno raditi.

 

Ne da mi se! Baš sada idem!
Sad mi se baš ne da učiti! Baš idem učiti!
Sad mi se baš ne da nazvati moga prijatelja! Baš ću ga nazvati, za inat!
Sad mi se ne da napisati ova zadaća! Baš ju idem napraviti!
Sad mi se ne da jesti baš ovo! Baš ću to pojesti!
A sad mi se ne da postiti! Za inat neću pojesti ništa!

 

Dakle, drugim riječima, raditi protiv znači: ubijati strah u sebi, ubijati lijenost u sebi! Ubijati sve ono što te muči u tebi i ne dopušta da kreneš dalje! I ne postoji drugi način, nego jedino to. Što znači trenirati? Trenirati u krepostima, trenirati u vrlinama, trenirati u športu, trenirati u zvanju, trenirati u obitelji, u svemu.

 

Trenirati znači neprestano nadvladavati, nadvladavati protivštine, suprotnosti, jedan suprotni vjetar, ono što ti stalno govori: „Pa nemoj, pa bit će teško, pa kud ćeš?“ Baš za inat idem! I tko to razumije taj je vrhunski čovjek i svi vole takve ljude; oni su hrabri.

Moja reakcija na članak je...
+1
2
+1
0
+1
0
+1
1
+1
0
+1
0
+1
0